HYPNOSE OG PRÆSTATONS OG EKSAMENANGSTFRI FOR PRÆSTATONSANGST MED HYPNOSEPRÆSTATIONSANGST

De fleste mennesker kender til det at have præstationsangst - angsten for at noget man gør ikke er godt nok, at man ikke har fået løst sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, at det går dårligt med et oplæg eller en eksamen, hvor man gerne skulle kunne vise alt det, man kan osv.


Vi kan alle i de situationer få klassiske angst symptomer som hurtig hjertebanken, sommerfugle i maven, rødmen i hoved og på halsen, rysten og mundtørhed - og tankerne som farer afsted med 100 km i timen med forudsigelser af al den kritik vi kan få, hvor meget vi kan falde i andres agtelse eller hvordan klappen går ned, så vi slet ikke kan præstere noget som helst.


For nogle mennesker fylder angsten for den dårlige præstation dog så meget at det lægger alvorlige hindringer i vejen for at fungere godt f.eks. på en arbejdsplads eller et studium.

For at undgå at mislykkes afholder de sig måske fra at påtage sig opgaver, de egentlig er fuldt kvalificerede til og som kunne bringe dem videre i deres karrierer - eller undlader måske helt at søge bestemte typer jobs eller studier, fordi de ved, at de herved vil møde de præstations-situationer, som de frygter. Andre oplever, at de, når de går til eksamener eller på andre måder skal være "på", bliver så forstyrrede af angsten, at de underpræsterer i forhold til, hvad de egentlig kan i andre sammenhænge. Og endelig oplever mange at bruge overordentligt meget tid og mange kræfter på at overforberede sig, så der ikke er en finger at sætte på det, de skal præsentere - for tænk nu, hvis det ikke var helt perfekt...

På disse og mange andre måder kan præstationsangst komme til at fylde for meget og stå i vejen for både selvværd, selvtillid og ambitioner - og så er det en rigtigt god idé at få hjælp til at håndtere angsten og få den ned på et leje, hvor den er rimelig og til at leve med.


EKSAMENSANGST

En variant af præstationsangst er eksamensangst, som kendes af mange skolelever og studerende. Mange har allerede oplevelser bag sig med at "gå i sort" eller være så oprevet og angst i tiden op til eksamener, at det går udover humør, social-liv, overskud og livskvalitet.SKRIVEBLOKERING

Præstationsangst kan også udvikle skriveblokering

Eks ved større skriftlige opgaver i forbindelse med studier eller i forbindelse med skriftligt materiale, der skal udfærdiges på arbejdspladsen.
I sådanne situationer oplever mennesker med skriveblokering eksempelvis at blive overordentligt optagede af alle små detaljer i det skrevne, at tjekke og dobbelttjekke, at alt indhold og alle kilder er korrekte og som resultat heraf ofte ikke at få skrevet noget som helst, fordi tankerne om, at det skal være helt rigtigt, står i vejen for at kunne sætte sig til tasterne overhovedet.

Mange bliver særligt angste, når de skal vise ufærdigt og derfor uperfekt materiale til andre, f.eks. en vejleder, og kommer til at arbejde efter en tænkning der siger, at det hele skal være perfekt fra første udkast - ellers bliver man vurderet som dum, dårlig el.lign.

Udover de ovenfor beskrevne metoder arbejder vi i disse forløb med at få skriveprocessen indledt og brudt op i overskuelige dele.BEHANDLING

I et forløb med hypnose for præstationsangst fokuserer vi blandt andet på at finde frem til den tænkning og de antagelser, der støtter præstationsangsten.


For manges vedkommende er der tale om underliggende overbevisning om, at andre mennesker vil se ned på dem eller måske ligefrem latterliggøre dem hvis man gør noget forkert, ligesom mange i forvejen har et lavt eller svingende selvværd og derfor frygter - via den dårlige præstation, at få bekræftet, at de virkelig ikke er gode nok eller kan så meget.


Hvor mange sessioner kræver en problemstilling ?

Vi er alle forskellige og oplever verden forskelligt, derfor eks at nogle har angst og andre har det ikke selvom de måske har været udsat for de samme ting.

Typisk siger man 1-3 sessioner afhængig af om det er en fobi eller præstations angst som er i den lette ende at behandle, modsat PTSD og stress som ligger i den tunge ende som kræver flere behandlinger end en fobi. 

Dog vil man som regel mærke en effekt allerede første gang.