Under og med hypnose, og NLP kan man ændre på smerten – her og nu.

Det kan være svært at forstå hvis man har levet med kroniske smerter eller lign. over længere tid. Vi kan lære at reducere smerten eller helt fjerne den med ganske nemme teknikker som virker med det samme, og ved at arbejde mere intens med smerterne kan vi ofte med kun 1-3 sessioner fjerne dem permanent.

De mest almindelige anvendelser af hypnotisk bedøvelse i dag, er på operationer bla. i England og Belgien, som er meget længere fremme med hypnose og smertedækning end Danmark.

Flere steder rundt i verden er man begyndt at bruge hypnose i stedet for narkose ved specielt brystcancer operationer, bliver det brugt meget, samt bla. på hjernepatienter.

Grunden til at man bruger hypnose mere og mere er at det påvist at folk er mindre stresset og angst før operationen, og derfor vil operationen ofte have laver risici for komplikationer end normalt.

Grundet den manglende narkose ( Bedøvelse ) vil kroppen efterfølgende heale hurtigere, og man vil have kortere dage i sygesengen efterfølgende.

Også kroniske smerter kan ændres – både midlertidigt og permanent.

Det bedste ved denne metode er at det ikke er hypnotisøren som gør noget, men det er dig selv som gør det. Derfor kan du lære at reducere eller helt fjerne din smerte selv.

At hypnose er effektivt mod smerter, er veldokumenteret. Effekten er individuel og afhænger af den samlede indsats, derfor skal man generelt se hypnosen som et værktøj i smerteværktøjskassen.

Det er vigtigt inden man bearbejder smerter at vide om det er akutte eller kroniske smerter, da smerter er kroppens alarmsystem om at noget er galt.

Ligeledes tager man smertestillende medicin vil det være nødvendigt at afstemme sammen med din læge, om en evt justering af medicinforbruget inden forløbet.

Du er velkommen til at bede din læge om at kontakte mig for yderlig info.