Min erfaring spænder bredt, og jeg har arbejdet med både børn og unge i mange år.
I dag er en stor del af mine klienter under 18 år.

Det er ofte gavnligt for de fleste unge at have en neutral part at tale med om de ting, der fylder i deres liv.

En person uden for deres sædvanlige sociale kreds - en person, de kan dele ting med, som de måske ikke føler sig trygge ved at dele med nære venner eller familie. Her kan de udtrykke vrede eller føle sig uretfærdigt behandlet uden at skulle tage hensyn til, hvordan det påvirker forholdet, fordi jeg som terapeut ikke har nogen personlig interesse i deres problematik.

For teenagere kan hypnoterapi fremstå som en løsning til at bearbejde de mange udfordringer, der er en naturlig del af ungdomslivet.

Behandlingen udføres med samme grad af fortrolighed som for voksne, og jeg er underlagt tavshedspligt.

Dette indebærer blandt andet, at jeg ikke videregive eller diskutere indholdet af sessionen med forælderen.

Det betyder ikke, at vi ikke kan samarbejde om at støtte den unges udvikling derhjemme. Det indebærer blot, at den unge skal have tillid til, at jeg vil opretholde den samme tavshedspligt over for dem, som jeg ville have over for en voksen.

Hypnose kan være effektivt for unge og teenagere af flere grunde:

  1. Angst: Desværre oplever mange unge at angst fylder meget i deres liv, det kan være en konkret angst, eller det kan være en angst som dukker uventet op i forskellige situationer.

  2. Stressreduktion: Teenagere oplever ofte stress i forbindelse med skole, sociale relationer og personlig udvikling. Hypnose kan hjælpe med at reducere denne stress og forbedre deres evne til at håndtere presset.

  3. Selvværd og selvtillid: Hypnose kan hjælpe unge med at opbygge selvværd og selvtillid ved at ændre negative selvopfattelser og erstatte dem med positive og styrkende tanker.

  4. Adfærdsændring: Mange unge kan have uønskede vaner eller adfærdsmønstre, såsom rygning eller usund kost. Hypnose kan hjælpe med at ændre disse vaner ved at ændre de underliggende tanker og trangene.

  5. Koncentrations- og indlæringsforbedring: For studerende kan hypnose forbedre koncentrationen og hjælpe med at mindske præstationsangst, hvilket kan føre til bedre skolepræstationer.

  6. Håndtering af følelser: Teenagere kan have svært ved at håndtere intense følelser og pres. Hypnose kan hjælpe dem med at udvikle bedre følelsesmæssig regulering og stresshåndteringsfærdigheder.

  7. Selvudvikling: Hypnose kan også fremme selvudvikling og personlig vækst hos unge ved at hjælpe dem med at opdage deres potentiale og sætte mål for deres fremtid.

  8. Øget åbenhed for forandring: Unge sind er ofte mere åbne over for nye ideer og metoder. Dette gør dem mere modtagelige over for hypnose og dets potentiale for at ændre negativ adfærd eller tankeprocesser.